Agencja Ochrony Strzelec - Suwałki
agencja oferta

Skuteczność

Skuteczność działania oraz szybki rozwój zawdzięczamy niekonwencjonalnym metodom szkolenia i stałego nadzoru, bazując na dużym doświadczeniu i profesjonalizmie naszych pracowników.
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Pracownicy

Pracownicy

Agencja Ochrony "Strzelec" w Suwałkach jako jedna z nielicznych firm ochroniarskich na naszym terenie może poszczycić się tylko 4% rotacją pracowników w ciągu roku. 

Naszą stabilność kadrową osiągamy dzięki następującym kryteriom:
 • Dwustopniowej selekcji przy naborze pracowników.
 • Sprawdzenie na pierwszym spotkaniu z kandydatem jego zdolności psychofizycznych i determinacji do podjęcia pracy w ochronie.
 • Rozmowa z udziałem psychologa (wykluczenie osób niezrównoważonych)
Kandydaci do pracy w naszej firmie muszą spełniać poniższe wymagania:
 • Wiek 22-45 lat (z wyjątkiem funkcjonariuszy MSW - do 50 roku życia)
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej ( tylko z kat. A1)
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w ochronie wydane przez lekarza wskazanego przez firmę "Strzelec"
 • Zaświadczenie o niekaralności (dodatkowo sprawdzamy opinię z ostatniego miejsca pracy i miejsca zamieszkania)
 • Wykształcenie minimum zawodowe (preferujemy średnie i wyższe)
 • Zdolność szybkiego podejmowania decyzji
 • Wysoka kultura osobista
 • Schludny wygląd zewnętrzny
 • Wzrost min. 180 cm.
 • Wysoka sprawność fizyczna
 • Dodatkowym atutem u kandydatów jest doświadczenie i specjalistyczne kursy pracowników ochrony.
Po pozytywnym rezultacie rozmowy kwalifikacyjnej pracownik nie posiadający udokumentowanego ukończenia kursu lub licencji zostaje wysłany na dwutygodniowy (bezpłatny) kurs szkoleniowy lub 3-miesięczny (odpłatny) kurs licencyjny. Od 2000 roku współpracujemy ze Studium Pracowników Ochrony "MATEL SERWIS" w Suwałkach, które profesjonalnie przygotowuje na nasze potrzeby pracowników ochrony. 

System motywacyjny.
W firmie "Strzelec" istnieje dwutorowy system motywacyjny. Jeden polega na stałych podwyżkach płacowych, jednorazowych premiach i okolicznościowych nagrodach. Drugi polega na awansie w hierarchii naszej firmy według stopni:
 • Młodszy pracownik ochrony
 • Pracownik ochrony
 • Starszy pracownik ochrony
 • Dowódca zmiany
 • Szef ochrony obiektu
 • Specjalista ds.. Kontroli ochrony
 • Dyrektor ds. ochrony
W naszej firmie obowiązuje comiesięczny system oceniania pracowników przez przełożonych. Na odprawie szefów ochrony przedstawiają listy osób z ocenami w skali od 2 do 5. 
 • ocena 2 dyskwalifikuje pracownika
 • ocena 3 oznacza i powoduje rozmowę ostrzegawczą
 • ocena 5 to wyróżnienie pracownika i ewentualny awans
W firmie wprowadziliśmy następujący system kar:
 • rozmowa ostrzegawcza i upomnienie
 • kara finansowa
 • zwolnienie dyscyplinarne
Umundurowanie i wyposażenie.
Zatrudnieni u nas pracownicy ochrony posiadają:
 • uniformy służbowe (dostosowane do specyfikacji wykonywanych zadań)
 • kamizelki ostrzegawcze w kolorze żółtym
 • identyfikatory ze zdjęciem
 • pałki typu tonfa
 • kajdanki
 • łączność bezprzewodową
 • latarki elektryczne
 • inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej


© 2010 Strzelec Security
INFORMACJE
OFERTA

   Created by KANET.EU