Agencja Ochrony Strzelec - Suwałki
agencja oferta

Skuteczność

Skuteczność działania oraz szybki rozwój zawdzięczamy niekonwencjonalnym metodom szkolenia i stałego nadzoru, bazując na dużym doświadczeniu i profesjonalizmie naszych pracowników.
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

W 2010 roku nasza firma zrealizowała projekt inwestycyjny pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY „STRZELEC” POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII  NIWELOWANIA  GRUNTU    Z  ZASTOSOWANIEM  UKŁADU  NIWELACJI LASEROWEJ I UKŁADU ZESPOLONEGO STEROWANIA JOYSTICKAMI”. W ramach przedsięwzięcia zakupiliśmy nowoczesną równiarkę podwyższając tym samym innowacyjność przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie techniczno-technologicznym jak też produktowym.


Innowacją procesową/technologiczną  wdrożoną w wyniku realizacji projektu jest technologia niwelowania gruntu z układem laserowego niwelowania i zespolonym sterowaniem joystickami, której zastosowanie w procesie realizacji prac ziemnych pozwala na realizację ulepszonych usług w postaci prac ziemnych na różnych rodzajach gruntu, w tym terenach pochyłych - innowacja produktowa.

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Inwestycja uzyskała 50 % dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa© 2010 Strzelec Security
INFORMACJE
OFERTA

   Created by KANET.EU